معنی و ترجمه کلمه عیار گرفتن به انگلیسی عیار گرفتن یعنی چه

عیار گرفتن

assay
titrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها