معنی و ترجمه کلمه عیاشى و شهوترانى به انگلیسی عیاشى و شهوترانى یعنی چه

عیاشى و شهوترانى

sybaritism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها