معنی و ترجمه کلمه عیالى به انگلیسی عیالى یعنی چه

عیالى

uxorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها