معنی و ترجمه کلمه عیالى به انگلیسی عیالى یعنی چه

عیالى

uxorial


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها