معنی و ترجمه کلمه عیال پرست به انگلیسی عیال پرست یعنی چه

عیال پرست

uxorious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها