معنی و ترجمه کلمه عیبجویى کردن به انگلیسی عیبجویى کردن یعنی چه

عیبجویى کردن

henpeck
nag
pick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها