معنی و ترجمه کلمه عیبجویى به انگلیسی عیبجویى یعنی چه

عیبجویى

criticism
denunciation
knock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها