معنی و ترجمه کلمه عیبجو به انگلیسی عیبجو یعنی چه

عیبجو

cynical
fault finder
nag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها