معنی و ترجمه کلمه عیب جویى کردن از به انگلیسی عیب جویى کردن از یعنی چه

عیب جویى کردن از

blame
reproach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها