معنی و ترجمه کلمه عیب جویى کردن به انگلیسی عیب جویى کردن یعنی چه

عیب جویى کردن

carp
cavil
impeach
impugn
vituperate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها