معنی و ترجمه کلمه عیب جویى به انگلیسی عیب جویى یعنی چه

عیب جویى

cavil
reproach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها