معنی و ترجمه کلمه عیب جو به انگلیسی عیب جو یعنی چه

عیب جو

captious
censorious
faultfinder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها