معنی و ترجمه کلمه عیب دائمى به انگلیسی عیب دائمى یعنی چه

عیب دائمى

permanent fault

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها