معنی و ترجمه کلمه عیب دار کردن به انگلیسی عیب دار کردن یعنی چه

عیب دار کردن

flaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها