معنی و ترجمه کلمه عیب زدایى به انگلیسی عیب زدایى یعنی چه

عیب زدایى

trubleshoot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها