معنی و ترجمه کلمه عیب ماشین به انگلیسی عیب ماشین یعنی چه

عیب ماشین

machine fault

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها