معنی و ترجمه کلمه عیب پوشى به انگلیسی عیب پوشى یعنی چه

عیب پوشى

gloze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها