معنی و ترجمه کلمه عیب گاه بگاه به انگلیسی عیب گاه بگاه یعنی چه

عیب گاه بگاه

sporadic fault

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها