معنی و ترجمه کلمه عیدفصح به انگلیسی عیدفصح یعنی چه

عیدفصح

passover


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها