معنی و ترجمه کلمه عیدفصح به انگلیسی عیدفصح یعنی چه

عیدفصح

passover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها