معنی و ترجمه کلمه عید نزول روح القدس بر رسولان عیسى به انگلیسی عید نزول روح القدس بر رسولان عیسى یعنی چه

عید نزول روح القدس بر رسولان عیسى

whitsun
whitsunday

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها