معنی و ترجمه کلمه عید گرفتن به انگلیسی عید گرفتن یعنی چه

عید گرفتن

celebrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها