معنی و ترجمه کلمه عیسوى سازى به انگلیسی عیسوى سازى یعنی چه

عیسوى سازى

christianization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها