معنی و ترجمه کلمه عیسوى مسلمان شده به انگلیسی عیسوى مسلمان شده یعنی چه

عیسوى مسلمان شده

renegade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها