معنی و ترجمه کلمه عیسوى کردن به انگلیسی عیسوى کردن یعنی چه

عیسوى کردن

christianize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها