معنی و ترجمه کلمه عیسى به انگلیسی عیسى یعنی چه

عیسى

christ
jesus
star of bethlehem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها