معنی و ترجمه کلمه عیناً به انگلیسی عیناً یعنی چه

عیناً

exact
exactly
identic
just
plumb
slapdash
smack dab
very

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها