معنی و ترجمه کلمه عینکى که اطرافش پوشیده شده و براى محافظت چشم به کار مى رود به انگلیسی عینکى که اطرافش پوشیده شده و براى محافظت چشم به کار مى رود یعنی چه

عینکى که اطرافش پوشیده شده و براى محافظت چشم به کار مى رود

goggles

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها