معنی و ترجمه کلمه عینک آفتابى به انگلیسی عینک آفتابى یعنی چه

عینک آفتابى

sunglasses

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها