معنی و ترجمه کلمه عینک دار کردن به انگلیسی عینک دار کردن یعنی چه

عینک دار کردن

glass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها