معنی و ترجمه کلمه عینک فنرى به انگلیسی عینک فنرى یعنی چه

عینک فنرى

eyeglass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها