معنی و ترجمه کلمه عینک پنسى به انگلیسی عینک پنسى یعنی چه

عینک پنسى

lorgnette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها