معنی و ترجمه کلمه عینک یک چشمى به انگلیسی عینک یک چشمى یعنی چه

عینک یک چشمى

monocle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها