معنی و ترجمه کلمه عین الشمس به انگلیسی عین الشمس یعنی چه

عین الشمس

fire opal
girasol
girasole
opal
opalescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها