معنی و ترجمه کلمه عین الهر به انگلیسی عین الهر یعنی چه

عین الهر

cat's eye
girasol
girasole
opal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها