معنی و ترجمه کلمه عین چیزى را به کسى برگرداندن به انگلیسی عین چیزى را به کسى برگرداندن یعنی چه

عین چیزى را به کسى برگرداندن

retaliate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها