معنی و ترجمه کلمه عین به انگلیسی عین یعنی چه

عین

exact
facsimile
personification
replica
self
selfsame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها