معنی و ترجمه کلمه عیوب یا اشتباهات کسى را یاد آور شدن به انگلیسی عیوب یا اشتباهات کسى را یاد آور شدن یعنی چه

عیوب یا اشتباهات کسى را یاد آور شدن

twit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها