معنی و ترجمه کلمه غارزى به انگلیسی غارزى یعنی چه

غارزى

troglodytic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها