معنی و ترجمه کلمه غاریقون به انگلیسی غاریقون یعنی چه

غاریقون

champignon
meadow mushroom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها