معنی و ترجمه کلمه غار بزرگ به انگلیسی غار بزرگ یعنی چه

غار بزرگ

antrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها