معنی و ترجمه کلمه غازها به انگلیسی غازها یعنی چه

غازها

geese

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها