معنی و ترجمه کلمه غازى شکل به انگلیسی غازى شکل یعنی چه

غازى شکل

anserine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها