معنی و ترجمه کلمه غاز دریاى شمالى به انگلیسی غاز دریاى شمالى یعنی چه

غاز دریاى شمالى

gannet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها