معنی و ترجمه کلمه غاز وحشى اروپایى به انگلیسی غاز وحشى اروپایى یعنی چه

غاز وحشى اروپایى

greylag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها