معنی و ترجمه کلمه غالب آمدن بر به انگلیسی غالب آمدن بر یعنی چه

غالب آمدن بر

induce
surmount

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها