معنی و ترجمه کلمه غالب آمدن به انگلیسی غالب آمدن یعنی چه

غالب آمدن

prevail
triumph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها