معنی و ترجمه کلمه غالب شدن بر به انگلیسی غالب شدن بر یعنی چه

غالب شدن بر

regain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها