معنی و ترجمه کلمه غایب شدن به انگلیسی غایب شدن یعنی چه

غایب شدن

disappear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها