معنی و ترجمه کلمه غبارى به انگلیسی غبارى یعنی چه

غبارى

filminess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها