معنی و ترجمه کلمه غبار به انگلیسی غبار یعنی چه

غبار

dust
film
mist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها