معنی و ترجمه کلمه غدد مترشح داخلى به انگلیسی غدد مترشح داخلى یعنی چه

غدد مترشح داخلى

ductless gland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها